Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente doet beroep op de algemene reserves

Geplaatst op: 13 juni 2019

De gemeente Zwartewaterland moet de komende jaren een beroep doen op de algemene reserves om een tekort op te vangen. Vooral de kosten op de zorg zijn gestegen. “Hiervoor heb je de algemene reserves ook”, zegt wethouder Maarten Slingerland, die erop wijst dat inwoners de zorg behouden die ze nodig hebben.

Ondanks het gebruiken van algemene reserves wil Zwartewaterland ook blijven investeren. Zo wordt er bijvoorbeeld jaarlijks 250,000 euro extra uitgetrokken voor de leefbaarheidsplannen, zoals de raad eerder al had vastgesteld. “Bij de ontmoetingsavonden voor de omgevingsvisie is veel informatie opgehaald die ook onder leefbaarheid kunnen vallen”, zegt Slingerland.

Het college wil wel bepaalde investeringen gaan ’temporiseren’. Welke dat zijn wil Slingerland nu niet zeggen. Daarover krijgt de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling, later deze maand, voorstellen. Verder wil het college zorgen dat inwoners minder snel een beroep moeten doen op ‘zware zorg’. “Mensen die zware zorg nodig hebben, krijgen die gewoon. Met preventie willen we echter zorgen dat minder mensen die zorg nodig hebben”, zegt wethouder Knol. Van bezuinigingen is volgens de wethouders geen sprake. Zij spreken van ‘ombuigingen’. Ze wijzen erop dat de gemeente financieel nog steeds ‘in control’ is. “En dat willen we ook blijven”, aldus Slingerland.

Burgemeester Bilder stelt dat alle Nederlandse gemeenten moeite hebben met de grote kosten voor de zorg. De landelijke overheid hevelde de verantwoordelijkheid daarvoor in 2015 over naar de gemeenten. “Momenteel loopt er wel een onderzoek naar de kosten van de zorg. Dit onderwerp moet ook op andere bordjes besproken worden”, aldus Bilder, nadrukkelijk wijzend naar de landelijke politiek. Zwartewaterland komt de komende jaren 3,5 miljoen euro tekort op het sociaal domein. Een deel daarvan wordt gecompenseerd door het Rijk, het overige budget komt dus deels uit de algemene reserves en een reserve sociaal domein.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500