Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
29 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Onderzoek naar psychosociale gezondheid van boeren

Geplaatst op: 3 juli 2019

De psychosociale gezondheid van inwoners staat hoog op de agenda van GGD IJsselland. In de regio is de agrarische sector groot en veel boeren hebben te kampen met grote bedrijfsmatige veranderingen. Hoe gaan boeren hiermee om? GGD IJsselland gaat onderzoek doen naar psychosociale problemen bij boeren. In de zomer van 2019 kunnen boeren zich aanmelden om mee te doen aan het onderzoek. In de maanden daarna loopt het onderzoek.

De agrarische sector heeft regelmatig te maken met grote veranderingen wat flinke bedrijfsmatige tegenslagen met zich kan meebrengen. Dit heeft zijn weerslag op de boer zelf maar ook op het gezin en de familie en op de directe omgeving zoals buren en betrokken organisaties. In de agrarische sector is het zoeken naar ondersteuning bij bedrijfsmatige ontwikkelingen gebruikelijk,  maar voor het inzetten van psychosociale ondersteuning is dit niet altijd het geval. Terwijl er al jaren signalen van zorg binnenkomen over de sociale en emotionele gevolgen van de economische problematiek voor boeren. Daarbij blijkt ook dat het reguliere aanbod van de hulpverlening vaak niet goed aansluit bij de wensen en behoeften van de boeren.

Onderzoekers

Jorien Kuijk van GGD IJsselland: “Ik ben arts en doe de specialisatie tot arts maatschappij en gezondheid. In het kader daarvan ga ik dit onderzoek doen, samen met onderzoeker/epidemioloog Rilana Wessel van GGD IJsselland. Hoogleraar sociale geneeskunde Anton Kunst van VUMC Amsterdam begeleidt ons hierbij.”

Het onderzoek focust op de percepties van psychosociale gezondheid onder boeren, de verwachtingen die zij hebben van hulp, de belemmeringen die zij ervaren bij het zoeken en vinden van hulp en wat boeren daadwerkelijk nodig hebben aan ondersteuning.

Vertrouwelijk

“We behandelen de gesprekken en informatie vertrouwelijk”, vertelt Kuijk. “Onderzoeksgegevens zullen die niet terug te leiden zijn naar individuele boeren.” De uitkomsten verwerkt ze in een advies dat wordt gedeeld met verschillende partijen als de provincie en de gemeenten in Overijssel.

Ben je boer, woon je in de regio IJsselland en wil je meewerken aan dit onderzoek? Je kunt je deze zomermaanden aanmelden via telefoonnummer 06 234 84 268 of per mail j.kuijk@ggdijsselland.nl. Het onderzoek bestaat uit een interview dat 1 tot 1,5 uur zal duren.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500