Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
29 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente wil schouder aan schouder staan

Geplaatst op: 14 november 2019

De gemeente Zwartewaterland streeft naar een samenleving waarin mensen elkaar de weg wijzen en elkaar verder helpen en waarin iedereen samenwerkt om met elkaar problemen te voorkomen. De visie van het Sociaal Domein ‘Schouder aan schouder’ 2020-2024 legt hiervoor de basis. De gemeenteraad behandelt de visie op 28 november.

Inwoners en organisaties hebben tijdens de Ontmoetingen een aantal thema’s benoemd die zij belangrijk vinden. Zo zijn zij van mening dat de gemeente meer in kan zetten op preventie en de mensen meer bij de hand moet nemen om mee te doen in de samenleving. Ook het elkaar de weg wijzen vonden zij belangrijk. Deze thema’s zijn deels al meegenomen in de visie “Schouder aan Schouder”. De specifieke uitwerking komt terug in de toekomstige (sociale) omgevingsvisie en de leefbaarheidsplannen.

Sociaal domein vangnet

“We richten ons op de leefwereld van onze inwoners. De basisschool, het voortgezet onderwijs, de huisartsenpraktijk, de kerken, ondernemers, het verenigingsleven en de bibliotheek zijn onderdeel van die leefwereld. Ook de gemeente speelt hierbij een belangrijke rol,” aldus wethouder Knol. “We kijken met een brede blik naar het welbevinden. Samen met onze partners proberen we zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Op die manier vormen we vanuit het sociaal domein een soort ‘vangnet’ voor mensen die hulp nodig hebben. We laten hierbij het denken in wettelijke kaders los en kijken thema overstijgend naar de hulpvraag. Voor inwoners van Zwartewaterland zou het namelijk niet uit moeten maken vanuit welk ‘potje’ of ‘wettelijk kader’ zij geholpen worden. De omgekeerde toets is hier een voorbeeld van.”

Van achteraf oplossen naar voorkomen

De gemeente wil meer inzetten op preventie. Wethouder Slingerland: “Voorkomen en tijdig de juiste hulp bieden is altijd nog beter dan achteraf oplossen. Het welzijn van onze inwoners staat hierbij voorop. Hoe eerder we in beeld hebben waar we hulp kunnen bieden, hoe minder intensief het te bewandelen pad richting algeheel welbevinden is. Tegelijkertijd verwachten we hiermee een positief effect de begroting. Hoe minder intensief een traject is, hoe minder kostbaar het is. We kunnen nu nog niet inschatten in hoeverre dit effect in 2024 zichtbaar is. We kunnen wel inschatten dat het vroeg ingrijpen in ieder geval bijdraagt aan het welbevinden van onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan Voor- en Vroegschoolse Educatie, het preventieve hulpaanbod van zorgaanbieders en het pastoraal werk van de kerken.”

De gemeente wil graag met de inwoners in gesprek blijven over hoe zij hun leefomgeving ervaren. Wethouder Knol: “In 2020 starten we met een pilot waarbij we aansluiten bij de fysieke wijkschouw. Met een brede blik gaan we dan kijken hoe inwoners hun leefomgeving ervaren. Welzijnswerkers gaan op een laagdrempelige manier in gesprek met bewoners en stellen zichzelf hierbij de vraag “Hoe gaat het in de wijk”. Op deze manier leggen we een verbinding tussen het fysieke en sociale domein.”

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500