Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

COALITIEBREUK IN ZWARTEWATERLAND

Geplaatst op: 31 januari 2020

Politieke crisis in Zwartewaterland: De ChristenUnie en SGP hebben gebroken met BGZ als coalitiepartij. “Het onderlinge vertrouwen binnen het college is ernstig beschadigd”, meldt de ChristenUnie in een persbericht. “De uiteindelijke breuk is ontstaan door de werkwijze van de wethouder op het dossier Molenwaard. Deze werkwijze strookte niet met de rol van wethouder en samenwerking die het college beoogde”, verduidelijkt de SGP.

De opstelling en werkwijze van de wethouder is gevoed door de fractie van BGZ, volgens de ChristenUnie. Dat wekt de schijn van belangenverstrengeling: “Doordat de fractie van BGZ door bijvoorbeeld eigendom van henzelf of via directe relaties ook op andere manieren direct betrokken is bij de Molenwaard.”

De coalitie had, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, duidelijke afspraken gemaakt over het elkaar informeren en betrekken. Dat gebeurde in een zogenaamd vier-ogen principe. “Wij komen tot de conclusie dat dat bij de Molenwaard niet is gelukt”, aldus de ChristenUnie.

Beide partijen spreken hun teleurstelling uit. “Voor de BGZ-fractie en wethouder was het dossier actualisatie bestemmingsplan Molenwaard belangrijk“, volgens de SGP. “Binnen het college is hier dan ook uitgebreid de tijd voor genomen om tot een oplossing te komen. Helaas heeft dit dossier ook voor de nodige spanning gezorgd.” De ChristenUnie: “Wij vinden het jammer dat de samenwerking nu zo eindigt.”

De BGZ-fractie beraadt zich op de situatie. Fractievoorzitter Eelko Felix onthoudt zich voorlopig van commentaar en komt volgende week met een verklaring. “Wij zijn zeer verrast door de move van deze twee partijen.”

Margreet Bosma van het CDA vindt het een ‘vervelende situatie’. “Dit wil je niet. Het is nu aan de ChristenUnie om te zeggen hoe we verder gaan. Wij staan altijd open voor een goed gesprek.”

De PvdA vindt de breuk te betreuren. “Als je halverwege een coalitieperiode breekt, is niet goed. Maar het was niet verstandig om de wethouder die het nauwst gelieerd is aan Molenwaard, om die nou juist die portefeuille te geven. Dat was vragen om moeilijkheden”, zegt Harrie Rietman.

John Smits (VVD): “Voor ons zou het alleen maar prachtig zijn als er stabiliteit is. Men moet daar nu naar kijken en het initiatief daarvoor ligt bij de grootste partij.” De VVD gaat dat nu afwachten, maar sluit aanschuiven niet uit. “Ik heb al eerder gezegd dat ik het coalitie-akkoord voor 95 procent kan ondertekenen.”


Dit bericht wordt aangevuld.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500