Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Bestuur Meente geeft toelichting

Geplaatst op: 24 april 2020

Met ingang van vandaag (vrijdag 24 april 2020) wordt het voor bewoners van huurwoningen in De Meente die geen zorg afnemen weer gedeeltelijk mogelijk om zelfstandig naar buiten te gaan. Het bestuur van De Meente geeft hierop de volgende toelichting: 

“Sinds 16 maart is De Meente helemaal gesloten. Dit betekent dat niemand de locatie kan verlaten en geen bezoek kan ontvangen. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus binnen De Meente zoveel mogelijk tegen te gaan. Op dat moment een legitiem en logisch besluit, maar wij beseffen dat de genomen maatregelen de bewegingsvrijheid van veel bewoners in steeds grotere mate beperken. Juist in een periode waarin we 75 jaar vrijheid zouden vieren wordt dit extra gevoeld.

Om deze reden hebben het management van IJsselheem en het bestuur van De Meente met elkaar onderzocht of, en zo ja onder welke voorwaarden, De Meente voor bewoners van huurwoningen die geen zorg afnemen weer gedeeltelijk opengesteld kan worden. Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat dit mogelijk is mits iedereen zich houdt aan een aantal afspraken.

Het uitgangspunt blijft hierbij dat gedeeltelijke openstelling niet ten koste mag gaan van de bescherming van betreffende bewoners en de andere, veelal kwetsbare bewoners van De Meente.

Met de betreffende bewoners zijn afspraken gemaakt en deze zijn in een persoonlijke brief bevestigd. In het kort komen deze afspraken hierop neer dat betreffende bewoners iedere dag tussen 14.00 en 17.00 zelfstandig naar buiten kunnen voor bijvoorbeeld wandelen of fietsen. Hierbij is het niet mogelijk om bezoeken af te leggen of naar winkels te gaan. Ook worden stringente hygiënemaatregelen nagevolgd. Om het aantal bewegingen binnen De Meente zoveel mogelijk te beperken worden drie ingangen opengesteld waarbij toezicht aanwezig is.

Na enkele dagen zullen wij de openstelling evalueren en de afspraken met betrekking tot de openstelling indien nodig bijstellen.   Wij realiseren ons dat wij met het gedeeltelijk openstellen van de Meente een belangrijk besluit nemen. Met inachtneming van de afspraken achten wij dit besluit gepast en verantwoord.

Ook zijn wij ons bewust van het feit dat een aantal bewoners van deze gedeeltelijke openstelling nu nog geen gebruik kunnen maken. Ook blijven de regels ten aanzoek van het ontvangen van bezoek ongewijzigd. Wij blijven op zoek naar mogelijkheden maar kunnen op dit moment hiervoor geen andere mogelijkheden bieden.

Wij vertrouwen erop dat bewoners, familieleden en overige belanghebbenden de afspraken in acht zullen nemen en elkaar zullen wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen wij dit besluit op een verantwoorde manier invullen. Wilt u ook hieraan uw medewerking verlenen?

Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met het loket van De Meente

Management IJsselheembestuur stichting de Meente 

Gepubliceerd door Erik Driessen

One thought on “Bestuur Meente geeft toelichting

Comments are closed.

Van Dijk Containers 500