Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterland heeft een sport- en beweegakkoord

Geplaatst op: 26 juni 2020

Het Zwartewaterlands sport- en beweegakkoord is vastgesteld. Met dit akkoord bundelen sportaanbieders, -verenigingen, maatschappelijke partners én de gemeente Zwartewaterland hun krachten zodat iedereen, een leven lang, met plezier kan sporten.

In het sport- en beweegakkoord zijn drie krachtige speelvelden opgenomen om de ambitie, een leven lang met plezier sporten, te realiseren: vitaal en gezond Zwartewaterland, vitale en ‘veilige’ sport- en beweegaanbieders en (jong) vaardig in bewegen. Ieder speelveld wordt omgezet in projecten en uitvoeringsplannen, zoals het verbeteren van het bewegingsonderwijs, het vergroten van pedagogische kennis en vaardigheden bij trainers en coaches of het opzetten van leefstijlprogramma’s voor diverse doelgroepen. Het hele sport- en beweegakkoord is te lezen op www.zwartewaterland.nl/sport-en-beweegakkoord.

Meedenken en meedoen, kan nog steeds

Wethouder Knol: “Ik ben verheugd om te zien dat er een grote betrokkenheid is bij sporten, bewegen en gezondheid in onze gemeente. Veel sportaanbieders, -verenigingen en maatschappelijke partners hebben geholpen bij het opstellen van het akkoord en willen ook in de uitvoering betrokken blijven. Ik nodig geïnteresseerden die tot op heden nog geen bijdrage hebben geleverd, van harte uit om dit alsnog te doen”.

Stimuleringsbudget voor lokale organisaties

Bij het realiseren van de ambities uit het akkoord, is de hulp van de lokale organisaties hard nodig. Om organisaties te stimuleren om een bij te dragen aan een of meerdere speelvelden, komt er een stimuleringsbudget beschikbaar. De criteria en randvoorwaarden voor de aanvraag van dit budget worden bekend gemaakt tijdens de feestelijke ondertekening.

Tijdens de Nationale Sportweek (18-27 september) ondertekenen alle partijen die het akkoord ondersteunen het sport- en beweegakkoord. Deze ondertekening symboliseert de aftrap van de uitvoering. Wilt u mee ondertekenen? Meldt u dan aan via sportformateur@zwartewaterland.nl.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500