Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
30 oktober 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

SGP wil weidevogels beter beschermen

Geplaatst op: 3 juli 2020

De provinciale SGP wil dat de weidevogels in Overijssel beter worden beschermd tegen predatoren zoals vossen en steenmarters. Een motie van fractievoorzitter Dirk van Dijk kreeg een meerderheid van de stemmen, waardoor de provincie in actie moet komen. 

Van Dijk noemt d’ Olde Maten bij naam. “Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van weidevogels, zoals bij het omrasteren met prikkeldraad van nesten van wulpen in het gebied De Olde Maten. Zowel de inzet van de agrarische sector als van vrijwilligers is onmisbaar bij de bescherming van de weidevogels.”

Hij roept Gedeputeerde Staten op om met die sectoren in gesprek te gaan. Samen met agrarische organisaties, vogelbescherming, terreinbeherende organisaties, zouden die kunnen onderzoeken op welke wijze de inzet van vrijwilligers gestimuleerd en bevorderd kan worden.

Ook wil Van Dijk dat er gekeken wordt naar de bestrijding van predatoren, zoals de vos en de steenmarter, voor zover dat mogelijk is. Daarnaast noemt hij voorzieningen zoals plas-drasgebieden ‘erg belangrijk’ voor de leef- en broedomstandigheden van weidevogels.

Gepubliceerd door Erik Driessen

4 thoughts on “SGP wil weidevogels beter beschermen

 1. Dirk van Dijk schreef:

  Heel mooi! Als u mij uw adresgegevens stuurt, neem ik DV contact met u op als datum en tijdstip bekend zijn.

 2. H K schreef:

  Als u mij datum en tijd laat weten, wll ik dit zeker doen.

 3. Dirk van Dijk schreef:

  Beste vogelliefhebber H k,

  Bedankt voor deze reactie. De SGP Overijssel is het hier helemaal mee eens en gelukkig denken meer partijen er zo overi Ik heb dit standpunt afgelopen woensdag in het debat naar aanleiding van deze motie nog weer eens naar voren gebracht. En dat tegen de opvatting van sommige partijen, die de schuld graag volledig bij de landbouw willen leggen.Ik neem uw uitnodiging om eens een keer met u mee te gaan graag aan. Na de vakantie zal dit onderwerp in een commissievergadering waarschijnlijk nog een keer geagendeerd worden. Het zou mooi zijn wanneer u in een inspraakreactie de Statenleden die in de commissie Landbouw en Natuur zitten dan deelgenoot zou maken van uw kennis en ervaring met betrekking tot de weidevogels. Daarom nodig ik op mijn beurt u graag uit om te zijner tijd naar het provinciehuis in Zwolle te komen en met dit heldere verhaal de Statenleden, die daar niog aan twijfelen te vertellen hoe alarmerend de situatie van de weidevogels is en wat gedaan kan/moet worden om hier verbetering in te brengen.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Dijk, statenlid SGP Overijssel

 4. H k schreef:

  Hoeveel jaar wordt er al gekeken? Bijna alle pretadoren hebben de status van beschermd. En daar kunnen de weidevogels het niet van winnen. Eieren leggen, broeden en dan nog vliegvlug worden duurt maar zo 7 weken. In die periode komt er vaak wel een steenmarter, vos, wezel, hermelijn, kraai.of noem maar op, het nest plunderen. Komen de eieren uit zijn de ooievaars een ware plaag voor de jonge kieviten. Omdat de grutto later legt, is het maaien een grote bedreiging voor de eieren of jongen. Elk jaar praten en geld beschikbaar stellen voor de weidevogels is niet voldoende. Geen woorden maar daden zou ook hier en dan vooral voor de grutto, een goede slogan zijn. Want het is geen 5 voor twaalf meer, maar bijna over twaalf voor de weidevogels. Hoeveel voetstappen hebben diegenen die hier over praten en beslissen in de landerijen staan? Hoeveel uren hebben ze er gelopen. De zon op zien gaan in de natuur? De vogels zien baltsen en treden? Hun eieren gevonden, hun jongen zien liggen in de nesten? Waar en door wie hebben ze zich op de hoogte laten stellen van de werkelijk dramatische toestand van het vliegvlug worden van de kuikens? Mijn uren en voetstappen in de natuur zijn niet meer te tellen. In de praktijk gezien wat al deze pretadoren aanrichten. Als woorden nu geen daden worden is het einde verhaal voor de weidevogels. Inmiddels is het broedseizoen alweer voorbij,maar bij gezondheid nodig ik de heer van Dijk komend jaar gaarne uit voor een dagje praktijk in de natuur.

Comments are closed.

Van Dijk Containers 500