Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
15 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

SGP wil weidevogels beter beschermen

Geplaatst op: 3 juli 2020

De provinciale SGP wil dat de weidevogels in Overijssel beter worden beschermd tegen predatoren zoals vossen en steenmarters. Een motie van fractievoorzitter Dirk van Dijk kreeg een meerderheid van de stemmen, waardoor de provincie in actie moet komen. 

Van Dijk noemt d’ Olde Maten bij naam. “Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van weidevogels, zoals bij het omrasteren met prikkeldraad van nesten van wulpen in het gebied De Olde Maten. Zowel de inzet van de agrarische sector als van vrijwilligers is onmisbaar bij de bescherming van de weidevogels.”

Hij roept Gedeputeerde Staten op om met die sectoren in gesprek te gaan. Samen met agrarische organisaties, vogelbescherming, terreinbeherende organisaties, zouden die kunnen onderzoeken op welke wijze de inzet van vrijwilligers gestimuleerd en bevorderd kan worden.

Ook wil Van Dijk dat er gekeken wordt naar de bestrijding van predatoren, zoals de vos en de steenmarter, voor zover dat mogelijk is. Daarnaast noemt hij voorzieningen zoals plas-drasgebieden ‘erg belangrijk’ voor de leef- en broedomstandigheden van weidevogels.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500