Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Inwoners Zwartewaterland scheiden grondstoffen goed

Geplaatst op: 23 september 2021

Inwoners van Zwartewaterland scheiden hun afval goed, zo blijkt uit de jongste Grondstoffenmonitor van de Rova. “Dit verdient een groot compliment!”, zegt een trotse wethouder Harrie Rietman. “Als we meer scheiden hoeven we minder te verbranden én minder te betalen. Zo sparen we samen het milieu en houden we de afvalstoffenheffing laag.”

De gemeente Zwartewaterland en de Rova willen huishoudelijk afval zoveel mogelijk scheiden en hergebruiken. Dat lukt goed. In 2020 boden onze inwoners weliswaar 4 kg meer restafval per persoon aan dan een jaar eerder, maar dit is nog altijd veel minder dan in vergelijkbare gemeenten. Daar werd gemiddeld 128 kg restafval per persoon aangeboden, tegenover 47 kilo in Zwartewaterland. Hiermee is de landelijke doelstelling van maximaal 100 kg restafval per persoon ruim gehaald. “Dat er meer restafval is komt deels doordat mensen meer thuis werken door corona”, zegt Rietman. “Het is maar een kleine stijging, maar we gaan wel actie ondernemen om het aantal kilo’s verder naar beneden te brengen.”

85% van de grondstoffen is gescheiden aangeboden

Inwoners van Zwartewaterland boden ruim 85% van de grondstoffen gescheiden aan. Denk aan pmd (plastic, metaal drankverpakkingen), gft, textiel en papier. Deze grondstoffen worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten. In vergelijkbare gemeenten wordt 73% afval gescheiden. Het landelijke doel is 75% van het afval gescheiden aanbieden in 2020. In Zwartewaterland wordt dit ruimschoots gehaald. Rietman: “We zijn één van de koplopers in Nederland.”

Goede afvalscheiding loont

“Onze inwoners scheiden hun afval nu al erg goed”, gaat de wethouder verder. “Dat is heel goed, want we streven naar maximale afvalscheiding en daarmee een zo laag mogelijke hoeveelheid restafval. Restafval is namelijk niet bruikbaar en wordt verbrand. En de verbranding van dit restafval kost geld. Meer restafval betekent daarom ook een hogere afvalstoffenheffing. Goede afvalscheiding loont dus!”

Extra aandacht voor kwaliteit grondstoffen

Net als het afgelopen jaar zetten de ROVA en gemeente Zwartewaterland extra in op nog betere afvalscheiding. “De ROVA komt nog te vaak materialen in containers tegen die daar niet thuis horen”, weet Rietman. “Dit afval kan dan niet als grondstof gebruikt worden voor nieuwe producten. Tussen het gft-afval zitten bijvoorbeeld vaak plastic en luiers. Dit vervuilde gft-afval moet worden verbrand. Dit is zonde.”

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500