Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente introduceert nieuw pachtbeleid

Geplaatst op: 23 januari 2024

De regelgeving voor het toekennen van pachtgronden voor overheden is aangescherpt. Daarom stelt het college nieuw pachtbeleid voor. In dit pachtbeleid gaat het over agrarische gronden in de gemeente Zwartewaterland die in geliberaliseerde pacht worden uitgegeven voor kortere vastgestelde periodes. In februari neemt de raad een besluit over dit beleid.

Oude situatie

Voorheen werden gronden jaar op jaar aan dezelfde agrariërs verpacht. Bij wederzijds goedkeuren kreeg een pachter jaarlijks opnieuw een pachtovereenkomst. Waar iemand één keer het geluk had om een stuk grond te mogen pachten, bleef deze situatie jarenlang ongewijzigd. “Als gemeente vinden we dat we op een eerlijke en transparante manier onze gronden moeten verpachten. Daarom gaat er wat veranderen. Voor de pachters die de gronden al jaren hadden gepacht, kan dit voor hun bedrijfsvoering een ingrijpende wijziging zijn. Daarom is er voor gekozen om onze agrariërs hierbij te betrekken”, meldt de gemeente in een persbericht.

Participatie

Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij huidige pachters en geïnteresseerden konden aansluiten. De bijeenkomsten – begeleid door de onafhankelijke stichting Stimuland – werden goed bezocht waardoor er een mooie vertegenwoordiging was vanuit de agrariërs. Er werd gesproken over de wensen van de agrariërs voor het nieuwe beleid. Zij hebben verschillende mogelijkheden aangedragen die zijn gebruikt voor de ontwikkeling van het nieuwe pachtbeleid.

Uitkomsten

Zowel tijdens de participatieavonden als intern bij de verschillende gemeentelijke afdelingen is er veel informatie opgehaald. Op basis daarvan is er een nieuw beleid geschreven voor de uitgifte van de geliberaliseerde pachtgronden. Dit beleid wordt in de raadsvergadering van februari behandeld. De raad kan dan een besluit nemen over het pachtbeleid.

Nadat de raad een besluit heeft genomen, kunnen de gronden volgens de in dit beleid gestelde voorwaarden worden uitgegeven. Dit wordt gecommuniceerd op de gemeentelijke website en in de Stadskoerier.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500