Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
1 maart 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Greente en Achter ’t Tag aardgasvrij over 16 jaar?

Geplaatst op: 10 februari 2024

In 2021 heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om in 2040 volledig aardgasvrij te zijn. Vorig jaar is er daarom in vier wijken gestart met de wijkuitvoeringsplannen. In Hasselt gaat het om de wijken Hasselt om de Weede en Dedemsvaart-Zuid en in Genemuiden om de Greente en Achter ’t Tag.  Samen met de bewoners is er gekeken hoe zij op termijn van het aardgas af kunnen.

In de wijkuitvoeringsplannen staat beschreven op welke manier en wanneer de vier wijken van het aardgas kunnen. Op termijn zal aardgas namelijk niet meer beschikbaar zijn voor het verwarmen van woningen. Voor twee wijken is onderzocht of een warmtenet op basis van aquathermie haalbaar zou zijn. In beide wijken bleek een warmtenet niet de beste oplossing, waardoor een oplossing voor de hele wijk niet meer voor de hand ligt. In alle vier de wijken is uiteindelijk een individuele oplossing voorgesteld. Dat betekent dat in elke woning een eigen warmtesysteem moet komen zoals een (hybride) warmtepomp. Elk huishouden maakt dus stap voor stap een eigen plan.

Aardgasvrij in 2040

De ambitie om in 2040 volledig van het aardgas te zijn blijft bestaan. Tussentijds zal bekeken worden of dit nog haalbaar is, waarbij uiterlijk in 2031 een definitief besluit van de gemeenteraad wordt gevraagd. “We realiseren ons dat dit een grote opgave is. Aan de andere kant hebben bewoners dan nog ruim de tijd om zich voor te bereiden om van het aardgas te gaan” geeft wethouder Harrie Rietman aan. Voor die tijd zullen woningeigenaren dus extra isolatie, vloerverwarming en uiteindelijk de vervanging van de cv-ketel geregeld moeten hebben. Daarvoor is het advies dat er voor elke woning een eigen verbeterplan komt. Er wordt voorgesteld om goed te kijken naar ‘natuurlijke’ momenten. Is een CV-ketel aan vervanging toe? Kijk dan naar de aanschaf van een (hybride) warmtepomp.

Hulp van de gemeente

Bewoners zullen dus zelf aan de slag moeten gaan met hun eigen woning, maar krijgen wel ondersteuning van de gemeente. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld een energieadviseur beschikbaar en zijn er energiecoaches en energieklussers die helpen met de kleine maatregelen. Ook biedt de gemeente gratis webinars aan om inwoners te informeren over energiezuinig wonen. Verder heeft de gemeente – naast de bestaande subsidies – een extra isolatiesubsidie beschikbaar gesteld voor mensen die minder te besteden hebben. Hulp is te vinden op zwartewaterland.nl/duurzaam-wonen.

Op de agenda van de raad

De wijkuitvoeringsplannen zijn inmiddels afgerond en goedgekeurd door het college. Op 15 februari staan de plannen op de agenda van de raad. Voor wie meer wil weten over de plannen, kan mailen naar duurzaam@zwartewaterland.nl.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500