Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Eerste kievitsei van Overijssel gevonden in Grafhorst

Geplaatst op: 4 maart 2024

In Grafhorst is op zaterdag 2 maart het eerste kievitsei van dit jaar van Overijssel gevonden. Herman de Ruiter uit Grafhorst vond het eerste nest met twee eitjes, dit nest wordt nu beschermd voor de komende landwerkzaamheden.

De vondst van het ei werd zaterdag 2 maart om 11:30 uur gemeld door Herman de Ruiter en zijn broer, vrijwilligers bij de weidevogelgroep IJsseldelta. Daarna werd het ei, zoals gebruikelijk, gecontroleerd door een medewerker van Landschap Overijssel. De vondst werd gemeld om 11:30 uur, helaas net te laat om de eerste vondst van Nederland te zijn. Het eerste kievitsei van Nederland werd zo’n anderhalf uur eerder gemeld, om 10:10 uur en is gevonden in Beuningen, Gelderland.

Zodra werd vastgesteld dat het om het eerste kievitsei van Overijssel ging, werd Marja van Harten van Landschap Overijssel opgeroepen. Door controle stelde zij vast dat dit het eerste kievitsei van dit seizoen in Overijssel is. Dit ei is teruggelegd en het nest wordt beschermd.

Met de vondst van het eerste kievitsei is het boerenlandvogelseizoen van 2024 echt begonnen. Vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om op percelen waar landbewerkingen plaats vinden nesten te zoeken en deze in samenwerking met boeren te beschermen. Dit is hard nodig, omdat de aanwezigheid van boerenlandvogels sterk afneemt.

Belangrijk werk

Het gaat al jaren slecht met de boerenlandvogels in Nederland en ook in Overijssel. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Bescherming door vrijwilligers en boeren is daarom ook hard nodig. Landschap Overijssel coördineert het vrijwilligerswerk rondom de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. Elk voorjaar gaan veel vrijwillig beschermers het veld in om boerenlandvogels te monitoren en waar mogelijk te beschermen. Dat doen ze altijd in goed overleg met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge boerenlandvogels tijdens de werkzaamheden op het land.

Broedende kieviten

Voor weidevogels zoals de kievit heeft ons land een grote verantwoordelijkheid. Zo broeden elk jaar circa 200.000 broedparen van kieviten in ons land, zo’n 25% van de Europese populatie. Op grasland lopen nesten risico als gevolg van landbouwactiviteiten als bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding tijdens het voorjaar.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500