Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente wil portemonnee trekken voor Tapijtmuseum en Oude Raadhuis

Geplaatst op: 23 mei 2024

Het Oude Raadhuis en het Tapijtmuseum toekomstbestendig maken en de cultuurhistorische waarde voor Genemuiden behouden. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt dan worden deze plannen gerealiseerd. Door de aankoop van het Oude Raadhuis en de financiële bijdrage voor het Tapijtmuseum krijgen beide gebouwen een nieuwe impuls en wordt de toeristische sector in de regio versterkt. Eerder werden de plannen al gepresenteerd aan de raad. In juni staat het onderwerp op de agenda van de raad.

Zowel het Oude Raadhuis als het Tapijtmuseum sluiten volgens de gemeente naadloos aan bij het culturele DNA van Genemuiden. Beide musea dragen met al hun kennis en vrijwilligers bij aan het bewaren van lokaal erfgoed. De gemeente vindt het belangrijk om deze educatieve en cultuurhistorische rol verdere invulling te geven en toekomstbestendig te maken. Beide organisaties versterken elkaar: het gaat om het samen uitdragen van de regionale cultuur. Daarnaast is het een mooie manier om de voorzieningen in de omliggende gemeenten te verbinden.

Het Oude Raadhuis

Als de gemeente het Oude Raadhuis aankoopt en de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden ruilt van pand, kan de Stichting op deze bijzondere locatie hun plannen voor een nieuw museum realiseren. Het Historisch Centrum Genemuiden (HCG) is al een bestaand museum/kenniscentrum. De verhuizing zou zorgen voor het behoud van het monumentale raadhuis én maakt het tot een publieke bestemming voor iedereen. Het college van B&W ziet deze aankoop als een unieke kans en is bereid om een kleine 3 ton beschikbaar te stellen voor de aankoop, verbouw, renovatie en verduurzaming van het Oude Raadhuis. Deze investering wordt (groten)deels terugverdiend door de huur. Met HCG wordt de te betalen huursom voor het gebruik van het Oude Raadhuis besproken.

Het Tapijtmuseum

Voor het Tapijtmuseum is het plan om deze te vernieuwen en aan te passen naar een toekomstbestendig Tapijt-Experience-Museum, waarbinnen ook de huidige tapijtindustrie een passende plek krijgt. De gemeente draagt hieraan 150.000 euro bij. De samenleving uit Genemuiden zorgt zelf ook voor een behoorlijke financiële bijdrage. Daarnaast is voor deze plannen geld vanuit subsidiefondsen nodig. Het pand is en blijft eigendom van het Tapijtmuseum.

De raad beslist

Het is nu aan de raad of de financiële bijdrage voor het Oude Raadhuis en het Tapijtmuseum er daadwerkelijk gaat komen. De uitwerking van de plannen worden besproken en zullen in juni op de agenda van de raad staan.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500